Deel 1. Precambrium - Cambrium

Hoofdstuk 1
De Tijd als Geologisch Fenomeen : grondbeginselen van de geologische datering, de geochronologie en de geologische tijdschaal.
Hoofdstuk 2
Het Ontstaan van de Aarde : van de Oerknal tot het ontstaan van het zonnestelsel.

Hoofdstuk 3
Het Precambrium : de chemische evolutie, het ontstaan van het leven, de eerste microfossielen, het ontstaan van de eukaryote cel, de Ediacara-fauna.
Hoofdstuk 4
Het Cambrium : paleogeografie, stratigrafie, trilobieten, brachiopoden, Archaeocyatha, de eerste mollusken, andere vroege organismen, de fauna van de Burgess Shale.
Verschenen in 1985
ISBN 90-71145-02-6
143 pagina's
167 figuren
A5 formaat, genaaid
250 gram
uitgeput

naar boven

Deel 2. Ordovicium

Hoofdstuk 1
De Wereld in het Ordovicium : paleogeografie en stratigrafie.

Hoofdstuk 2
Het Leven in het Ordovicium : graptolieten, trilobieten, brachiopoden, mollusken, echinodermaten, microfossielen, kleinere groepen zoals foraminiferen, sponzen, wormen, bryozoën, arthropoden en chordaten.
Hoofdstuk 3
Het Hirnantiaan : één van de grote extinctie-crisissen, die de biosfeer geteisterd hebben ; wat is er precies gebeurd ? welke groepen werden er het slachtoffer van ?
Hoofdstuk 4
Levensgemeenschappen en Lagerstätten : twee case studies, de vulkanische puinafschuivingen van Builth Wells, de zwarte leisteen van Dobb's Lynn.
Verschenen in 1987
ISBN 90-71145-03-4
155 pagina's
258 figuren
A5 formaat, genaaid
300 gram
7,70 €

naar boven

Deel 3. Siluur

Hoofdstuk 1
De Wereld in het Siluur : paleogeografie en stratigrafie.

Hoofdstuk 2
Het Leven in het Siluur : graptolieten, coelenteraten, brachiopoden, mollusken, arthropoden, echinodermaten, chordaten, planten en kleinere groepen, zoals protisten, sponzen, bryozoën enz.
Hoofdstuk 3
De Riffen van Gotland (Zweden) : geologie van Gotland, paleoecologie van de Siluur-riffen aldaar, met hun koralen, stromatoporen en andere rifbouwende organismen.
Literatuur, register, enz.

Verschenen in 1989
ISBN 90-71145-05-0
178 pagina's
321 figuren
A5 formaat, genaaid
250 gram
uitgeput

naar boven

Deel 4. Devoon

Hoofdstuk 1
De Wereld in het Devoon : paleogeografie en stratigrafie.

Hoofdstuk 2
Coelenterata : kwallen, poliepen en koralen.

Hoofdstuk 3
Bryozoa : mosdiertjes.

Hoofdstuk 4

Brachiopoda.
Hoofdstuk 5

Mollusca : gastropoden, bivalven, nautilusachtigen, goniatieten en andere groepen.
Hoofdstuk 6

Arthropoda : trilobieten, zeeschorpioenen, schaaldieren, duizendpoten.
Hoofdstuk 7

Echinodermata : homalozoën, zeelelies, zeesterren, slangsterren en andere groepen.
Hoofdstuk 8

Andere Invertebraten : protisten, sponzen, wormen, problematica.
Hoofdstuk 9 Chordata : kaaklozen, placodermen, kraakbeenvissen, doornhaaien, beenvissen, kwastvinnigen, longvissen en amfibieën.
Hoofdstuk 10 Planten : wieren, propteridofieten, barinofieten, wolfklauwachtigen, paardenstaarten, varens, progymnospermen, gymnospermen.
Hoofdstuk 11

Microfossielen : acritarchen, chitinozoën, conodonten.
Hoofdstuk 12

De Frasniaan/Famenniaan-crisis : oorzaken en gevolgen van deze grote extinctiecrisis.
Hoofdstuk 13

De Hunsrück-Leisteen : een gevalstudie, haar paleomilieu, haar tafonomie en haar fauna.
  Literatuurlijst, alfabetisch register enz.
Verschenen in 1991
ISBN 90-71145-06-9
364 pagina's
573 figuren
A5 formaat, genaaid
550 gram
15,40 €

naar boven

Deel 5a. Carboon / Invertebraten

Hoofdstuk 1
De Wereld in het Carboon : stratigrafie, paleogeografie en paleoclimatologie.

Hoofdstuk 2
Coelenterata : kwallen, poliepen en koralen.

Hoofdstuk 3
Bryozoa : mosdiertjes.

Hoofdstuk 4

Brachiopoda.
Hoofdstuk 5

Mollusca : gastropoden, bivalven, nautilusachtigen, ammonieten en andere groepen van weekdieren.
Hoofdstuk 6

Arthropoda : trilobieten, eurypteriden, degenkrabben, schorpioenen, spinnen, schaaldieren, duizendpoten, insecten.
Hoofdstuk 7

Echinodermata : homalozoën, zeelelies, zeesterren, slangsterren, zee-egels, zeekomkommers.
Hoofdstuk 8

Andere Invertebraten : foraminiferen, sponzen, wormen, problematica.
  Referenties en alfabetisch register.
Verschenen in 1993
ISBN 90-71145-10-1
385 pagina's
468 figuren
A5 formaat, genaaid
600 gram
uitgeput

naar boven

Deel 5b. Carboon / Invertebraten

Hoofdstuk 9
Primitieve Chordata : kaaklozen en conodonten.

Hoofdstuk 10
Vissen : haaien, draakvissen, doornhaaien, beenvissen, longvissen en kwastvinnigen.

Hoofdstuk 11
Tetrapoda : amfibieën, labyrinthodonten, lepospondielen, reptielen.

Hoofdstuk 12

Wieren : protokaryoten, bruinwieren, roodwieren, groenwieren, kranswieren.
Hoofdstuk 13

Bryophyta : mossen.
Hoofdstuk 14

Sporenplanten : wolfsklauwachtigen, paardenstaartachtigen, varens, progymnospermen, enz.
Hoofdstuk 15

Zaadplanten : cycasachtige, ginkgoachtigen, coniferen.
Hoofdstuk 16

Schimmels.
Hoofdstuk 17 De vegetatie : de plantengroei in het Euramerikaanse rijk, in Angara en in Gondwana.
Hoofdstuk 18 Plantaardige microfossielen : acritarchen, chitinozoën.
Hoodstuk 19 Mazon Creek - een Konzervat-Lagerstätte : situering, historiek, de geologische context, tafonomie en de fossiele fauna en flora.
  Referenties en alfabetisch register.
Verschenen in 1994
ISBN 90-71145-10-1.
291 pagina's
307 figuren
A5 formaat, genaaid
450 gram
uitgeput €

naar boven

Deel 6a. Perm / Invertebraten

Hoofdstuk 1
De Wereld in het Perm : historiek, stratigrafie, paleogeografie, paleoclimatologie, het einde van het Paleozoïcum.
Hoofdstuk 2
Coelenterata : kwallen, poliepen en koralen.

Hoofdstuk 3
Bryozoa : mosdiertjes.

Hoofdstuk 4

Brachiopoda.
Hoofdstuk 5

Mollusca : gastropoden, bivalven, nautilus-achtigen, ammonieten en andere groepen van weekdieren.
Hoofdstuk 6

Arthropoda : trilobieten, degenkrabben, eurypteriden, spinnen, schaaldieren, duizendpoten, insecten.
Hoofdstuk 7

Echinodermata : blastoïden, zeelelies, slangsterren, zeesterren, zee-egels.
Hoofdstuk 8

Andere Invertebraten : foraminiferen, sponzen, wormen, problematica.
  Referenties, literatuur en alfabetisch register.
Verschenen in 1996
ISBN 90-71145-11-5.
284 pagina's
337 figuren
A5 formaat, genaaid
450 gram
12,20 €

naar boven

Deel 6b. Perm / Chordaten

Hoofdstuk 9
Primitieve Chordaten : urochordaten, cephalochordaten, conodonten, kaaklozen.

Hoofdstuk 10
Vissen : doornhaaien, haaien, draakvissen, beenvissen, longvissen en kwastvinnigen.

Hoofdstuk 11
Amphibia : labyrinthodonten en lepospondielen.

Hoofdstuk 12

Reptielen : anapsiden, diapsiden (o.a. de voorlopers van de dinosauriërs en de vogels), synapsiden (o.a. de voorlopers van de zoogdieren).
  Referenties, literatuur en alfabetisch register.
Verschenen in 1999
ISBN 90-71145-13-1
169 pagina's
184 figuren
A5 formaat, genaaid
300 gram
12,20 €

naar boven

Deel 6c. Perm / Planten, P/T-crisis, Kupferschiefer

Hoofdstuk 13
Wieren : bacteriën, cyanobacteriën, bruinwieren, roodwieren, groenwieren en kranswieren.

Hoofdstuk 14
Mossen

Hoofdstuk 15
Sporenplanten : wolfsklauwachtigen, paardenstaartachtigen, varens, progymnospermen, enz.

Hoofdstuk 16

Zaadplanten : cycasachtigen, ginkgo-achtigen, coniferen.
Hoofdstuk 17 Schimmels.
Hoofdstuk 18 Plantaardige Microfossielen : acritarchen.
Hoofdstuk 19 De Vegetatie : de plantengroei in het Euramerikaanse Rijk, Cathaysia, Angara en Gondwana, de Glossopteris-flora, enz.
Hoofdstuk 20 De Perm-Trias Crisis : de grootste massa-extinctie aller tijden, haar mogelijke oorzaken, de gevolgen ervan.
Hoofdstuk 21 De Kupferschiefer - een Konzervat-Lagerstätte : een gevalstudie van een vindplaats met uitzonderlijke bewaringstoestand, de geologische context ervan, haar ontstaan, de fossilisatie, de fossiele fauna.
  Referenties, literatuur, alfabetisch register.
Verschenen in 2000
ISBN 90-71145-14-X
249 pagina's
218 figuren
A5 formaat, genaaid
400 gram
14,60 €

naar boven

Deel 7a. Trias / Algemeen - Protisten tot Brachiopoden.

Hoofdstuk 1
De Wereld in het Trias : historiek, stratigrafie, paleogeografie, paleoclimatologie, de nasleep van de P/T-crisis, fauna en flora in het Trias.
Hoofdstuk 2
Protista : radiolariën, foraminiferen, dinoflagellaten, ciliaten, ...

Hoofdstuk 3
Porifera : glassponzen, kalksponzen, steensponzen, stromatoporen, sphinctozoën.
Hoofdstuk 4
Coelenterata : kwallen, poliepen en koralen.

Hoofdstuk 5 Wormen.
Hoofdstuk 6 Bryozoa : mosdiertjes.
Hoofdstuk 7 Brachiopoda : de teloorgang van de groep, linguliden, de laatste productiden, rhynchonelliden, spiriferen en terebratullen.
  Referenties, literatuur en alfabetisch register.
Verschenen in 2002
ISBN 90-71145-15-8
220 pagina's
256 figuren
A5 formaat, genaaid
400 gram
15,20 €

naar boven

Deel 7b. Trias / Mollusken

Hoofdstuk 8
Amphineura, Monoplacophora, Scaphopoda : chitons, bellerophonten, olifantstandjes.

Hoofdstuk 9
Gastropoda : Euomphalus-achtigen, kaphoorns, pleurotomaria's, trochussen, nerieten, cerieten, alikruikjes, tepelhoorns, opisthobranchiaten, longslakken enz.
Hoofdstuk 10
Bivalvia : taxodonten, pareloesters, oesters, kamschelpen, trigonia's, zoetwatermosselen, hartschelpen, strandgapers, rudisten en veel andere.
Hoofdstuk 11
Cephalopoda : nautilus-achtigen, ammonieten, goniatieten, ceratieten, belemnieten, inktvissen, enz.
  Referenties, literatuur en alfabetisch register.
Verschenen in 2003
ISBN 90-71145-16-8
264 pagina's
415 figuren
A5 formaat, genaaid
450 gram
18,60 €

naar boven

Deel 7c. Trias / Arthropoden en Echinodermaten

Hoofdstuk 12
Crustacea : schaaldieren, conchostraken, phyllopoden, cirripediën, krabben, kreeften, garnaalachtigen, isopoden, mosselkreeftjes.
Hoofdstuk 13
Chelicerata : degenkrabben, schorpioenen en spinnen.

Hoofdstuk 14
Atelocerata : duizendpoten, insecten, zilvervisjes, libellen, eendagsvliegen, kakkerlakken, sprinkhanen, kevers, vliegen en muggen, vliesvleugeligen en vele andere.
Hoofdstuk 15
Andere Arthropoda : Thylacocephala en Euthycarcinoidea.
Hoofdstuk 16 Echinodermata : zeelelies, zeesterren, slangsterren, zee-egels, zeekomkommers.
Hoofdstuk 17 Problematica : tentaculieten en microproblematica.
  Referenties, literatuur en alfabetisch register.
Verschenen in 2004
ISBN 90-809140-1-0
239 pagina's
325 figuren
A5 formaat, gekleefd
360 gram
Uitgeput

naar boven

Deel 7d. Trias / Vissen en Amfibieën

Hoofdstuk 18
Agnatha : de laatste conodonten.
Hoofdstuk 19
Chondrichthyes : haaien, draakvissen en chimeren.
Hoofdstuk 20
Actinopterygii : beenvissen.
Hoofdstuk 21
Sarcopterygii : longvissen en kwastvinnigen.
Hoofdstuk 22 Amphibia : stereospondielen, anthracosauriërs, salamanders.
  Referenties, literatuur en alfabetisch register.
Verschenen in november 2005
ISBN 90-809140-2-9
154 pagina's
175 figuren
A5 formaat, gekleefd
200 gram
Uitgeput

naar boven

Deel 7e. Trias / Reptielen en Zoogdieren

Hoofdstuk 23
Anapsida : de eerste schildpadden
Hoofdstuk 24 Synapsida : zoogdierachtige reptielen
Hoofdstuk 25 "Primitieve" Diapsida : Weigeltisauridae, Younginiformes e.d.
Hoofdstuk 26 Ichthyopterygia : de visreptielen
Hoofdstuk 27 Lepidosauria : o.a. de voorlopers van slangen en hagedissen
Hoofdstuk 28 Sauropterygia : de mariene reptielen
Hoofdstuk 29 "Primitieve" Archosaurimorpha : o.a. rhynchosauriërs en prolacertiformen
Hoofdstuk 30 Stamgroep-Archosauria : o.a. proterosuchiërs
Hoofdstuk 31 Crurotarsi : de eerste krokodillen en hun voorlopers
Hoofdstuk 32 Stamgroep-Ornithodira : o.a. Scleromochlus
Hoofdstuk 33 Pterosauria : de eerste vliegende reptielen
Hoofdstuk 34 Dinosauromorpha : de eerste dinosauriërs
Hoofdstuk 35

Mammaliaformes : de eerste zoogdieren

  Literatuurlijsten, Alfabetisch register, Inhoudstafel
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in december 2006
ISBN 90-809140-3-7
300 pagina's
295 figuren
A5 formaat, paperback
450 gram
20,00 €

naar boven

Deel 7f. Trias / Planten en Lagerstätten

Hoofdstuk 36
Monera, 10 pp.
Hoofdstuk 37 Wieren, 32pp.
Hoofdstuk 38 Bryophyta, 6 pp.
Hoofdstuk 39 Sporenplanten, 33 pp.
Hoofdstuk 40 Zaadplanten, 80 pp.
Hoofdstuk 41 Schimmels, 9 pp.
Hoofdstuk 42 De Vegetatie, 10 pp.
Hoofdstuk 43 De Einde-Trias-Crisis, 33 pp.
Hoofdstuk 44 Lagerstätten - Twee gevalstudies:

 
Petrified Forest National Park (USA, 15 pp.
Monte San Giorgio (Zwitserland), 29 pp.
  Literatuurlijsten, Alfabetisch register, Inhoudtafel
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in november 2007
ISBN 978-90-809140-0-1
232 pagina's
287 figuren
A5 formaat, paperback
360 gram
21,50 €

naar boven

Deel 8a. Jura / Algemeenheden, Protista, Porifera, Coelenterata

Hoofdstuk 1
Algemeenheden, 32 pp.
Hoofdstuk 2 Protista, 72 pp.
Hoofdstuk 3 Porifera, 56 pp.
Hoofdstuk 4 Coelenterata, 65 pp.
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in november 2008
ISBN 90-809140-4-5
288 pagina's
298 figuren
A5 formaat, paperback
450 gram
18,20 €

naar boven

Deel 8a-bis. Jura / Wormen, Bryozoën, Brachiopoden

Hoofdstuk 5
Wormen, 33 pp.
Hoofdstuk 6 Bryozoa, 19 pp.
Hoofdstuk 7 Brachiopoda, 50 pp.
Literatuurlijsten, alfabetisch register voor 8a en 8a-bis, inhoudtafel
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in mei 2009
ISBN 978-90-809140-5-6
140 pagina’s (235-374)
143 figuren
A5 formaat, paperback
210 gram
13,90 €naar boven

 

Deel 8b. Jura / Mollusken (behalve ammonieten)

Hoofdstuk 8
Polyplacophora, 6 pp.
Hoofdstuk 9 Gastropoda, 117 pp.
Hoofdstuk 10 Scaphopoda, 6 pp.
Hoofdstuk 11 Bivalvia, 98 pp.
Hoofdstuk 12 Nautiloidea, 6 pp.
Hoofdstuk 13 Coleoidea, 47 pp.
Literatuurlijsten, alfabetisch register, inhoudstafel
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in februari 2010
ISBN 978-90-809140-6-3
311 pagina’s
361 tekeningen
A5 formaat, paperback
460 gram
24,00 €

naar boven

 

Deel 8c. Jura / Ammonieten

Hoofdstuk 14
Inleiding, 7 pp.
Hoofdstuk 15 Phylloceratida, 8 pp.
Hoofdstuk 16 Lytoceratida, 10 pp.
Hoofdstuk 17 Psiloceratina, 59 pp.
Hoofdstuk 18 Haploceratina, 23 pp.
Hoofdstuk 19 Perisphinctina, 94 pp.
Hoofdstuk 20 Ancyloceratina, 2 pp.
Hoofdstuk 21 Aptychi, 4 pp.

Literatuurlijsten, alfabetisch register voor 8a en 8a-bis, inhoudstafel
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in april 2011
ISBN 978-90-809140-7-0
237 pagina’s
276 figuren
A5 formaat, paperback
360 gram
22,00 €

naar boven

 

Deel 8d. Jura / Arthropoda (behalve Insecta)

Hoofdstuk 22
Crustacea (behalve Malacostraca) 74 pp.
Hoofdstuk 23 Malacostraca 80 pp.
Hoofdstuk 24 Chelicerata 26 pp.
Hoofdstuk 25 Myriapoda 4 pp.
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in 2014
ISBN 978-90-809140-8-7
208 pagina’s
A5 formaat, paperback
320 gram
16,50 €

naar boven

Deel 8e. Jura / Insecten 1 (Palaeoptera & Exopterygota)

Hoofdstuk 27
Palaeoptera 52 pp. 60 figs.
Hoofdstuk 28 Blattaria 14 pp. 17 figs.
Hoofdstuk 29 Dermaptera 10 pp. 12 figs.
Hoofdstuk 30 Embioptera 2 pp. 1 fig.
Hoofdstuk 31 Grylloblattida 6 pp. 7 figs.
Hoofdstuk 32 Mantophasmatida 4 pp. 2 figs.
Hoofdstuk 33 Orthoptera 14 pp. 15 figs.
Hoofdstuk 34 Phasmatodea 6 pp. 7 figs.
Hoofdstuk 35 Plecoptera 10 pp. 12 figs.
Hoofdstuk 36 Hemiptera 52 pp. 57 figs.
Hoofdstuk 37 Psocoptera 6 pp. 5 figs.
Hoofdstuk 38 Thysanoptera 4 pp. 2 figs.
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in 2015
ISBN 978-90-809140-9-4
210 pags., 197 figs.
A5 formaat paperback
320 gram
21,00 €

naar boven

Deel 8f. Jura / Insecten 2 (Endopterygota)

Hoofdstuk 40
Coleoptera 74 pp. 74 figs.
Hoofdstuk 43 Neuroptera 28 pp. 36 figs.
Hoofdstuk 44 Hymenoptera 30 pp. 36 figs.
Hoofdstuk 45 Diptera 68 pp. 90 figs.
Hoofdstuk 46 Mecoptera 14 pp. 18 figs.
Hoofdstuk 49 Lepidoptera 8 pp. 8 figs.
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in 2016
ISBN 978-90-809140-9-4
276 pags., 279 figs.
A5 formaat paperback
400 gram
22,40 €

naar boven

Deel 8g. Jura / Echinodermata

Hoofdstuk 52
Crinoidea (zeelelies) 46 pp. 47 figs.
Hoofdstuk 53 Asteroidea (zeesterren) 22 pp. 23 figs.
Hoofdstuk 54 Ophiuroidea (slangsterren) 13 pp. 12 figs.
Hoofdstuk 55 Echinoidea (zee-egels) 61 pp. 59 figs.
Hoofdstuk 56 Holothuroide (zeekomkommers) 22 pp. 23 figs.
Hoofdstuk 57 Echinodermata incertae sedes 3 pp. 2 figs.
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in 2018
ISBN 978-90-825171-1-8
193 pags., 166 figs.
A5 formaat paperback
250 gram
16,00 €

naar boven

Deel 8h. Jura / Vissen en AmfibieŽn

Hoofdstuk 58
Stam-Chordaten (o.a. Tunicata) 5 pp. 3 figs.
Hoofdstuk 59 Chondrichthyes (kraakbeenvissen) 53 pp. 65 figs.
Hoofdstuk 60 Inleiding tot de Acrinopterygii 5 pp. 4 figs.
Hoofdstuk 61 Chondrostei (kraakbeenganoïden) 12 pp. 10 figs.
Hoofdstuk 62 Inleiding tot de Neopterygii 12 pp. 9 figs.
Hoofdstuk 63 Holostei (beenganoïden) 27 pp. 25 figs.
Hoofdstuk 64 Teleostei (beenvissen) 21 pp. 20 figs.
Hoofdstuk 65 Sarcopterygii (kwastvinnigen en longvissen) 13 pp. 12 figs.
Hoofdstuk 66 Amphibia 22 pp. 24 figs.
  Alfabetisch register
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in 2019
ISBN 978-90-825171-2-5
199 pags., 172 figs.
A5 formaat paperback
270 gram
16,00 €

naar boven

Deel 8j. Jura / Reptielen (behalve Dinosauria)

Hoofdstuk 67
Inleiding tot de Amniota  5 pp., 2 figs.
Hoofdstuk 68 Inleiding tot de Synapsida  5 pp., 2 figs.
Hoofdstuk 69 Cynodontia (zoogdierachtige reptielen)  25 pp.,  21 figs.
Hoofdstuk 70 Zoogdieren  52 pp., 54 figs.
Hoofdstuk 71 Inleiding tot de Diapsida  6 pp;, 2 figs.
Hoofdstuk 72 Ichthyopterygia  (visreptielen)  25 pp., 22 figs.
Hoofdstuk 73 Testudinata (schildpadden)   39 pp., 36 figs.
Hoofdstuk 74 Sauropterygia (zeereptielen)   25 pp., 28 figs.
Hoofdstuk 75 Lepidosauria  (hagedissen)  33 pp., 36 figs.
Hoofdstuk 76 Choristodera  4 pp;, 4 figs.
Hoofdstuk 77 Crocodylomorpha  (krokodillen)  62 pp.,  63 figs.
Hoofdstuk 78 Pterosauria (vliegende reptielen)  44 pp.,  40 figs.
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in 2020
ISBN 978-90-825171-3-2
358 pags.,  310 figs.
A5 formaat paperback
450 g
22,50 €

naar boven

Deel 8k. Jura / Dinosauria

Hoofdstuk 79
Inleiding tot de Dinosauria  7 pp., 1 figs.
Hoofdstuk 80 Inleiding tot de Saurischia  6 pp., 3 figs.
Hoofdstuk 81 Sauropodomorpha  113 pp.,  123 figs.
Hoofdstuk 82 Theropoda  117 pp., 108 figs.
Hoofdstuk 83 Ornithischia  78 pp;, 73 figs.
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in 2021
ISBN 978-90-825171-4-9
342 pags.,  308 figs.
A5 formaat paperback
450 g
22,00 €

naar boven

Deel 8L. Jura / Planten

Hoofdstuk 84
Prokaryoten  8 pp., 5 figs.
Hoofdstuk 85 Fungi  9 pp., 9 figs.
Hoofdstuk 86 Wieren  71 pp.,  82 figs.
Hoofdstuk 87 Mossen  13 pp., 13 figs.
Hoofdstuk 88 Lycopodiopsida  14 pp;, 12 figs.
Hoofdstuk 89 Equisetopsida  10 pp;, 7 figs.
Hoofdstuk 90 Varens  34 pp;, 32 figs.
Hoofdstuk 91 Zaadvarens  10 pp;, 13 figs.
Hoofdstuk 92 Bennettitales  8 pp;, 9 figs.
Hoofdstuk 93 Cycadales  8 pp;, 8 figs.
Hoofdstuk 94 Ginkgoopsida  17 pp;, 18 figs.
Hoofdstuk 95 Gnetopsida  6 pp;, 5 figs.
Hoofdstuk 96 Coniferen  38 pp;, 41 figs.
Hoofdstuk 97 Angiospermen  14 pp;, 7 figs.
Hoofdstuk 98 Het Einde van het Jura  29 pp;, 19 figs.
Hoofdstuk 99 Een gevalstudie — De Posidonia-Schalie  37 pp;, 25 figs.
Klik op de afbeelding om enkele pagina's te bekijken in PDF.

Verschenen in 2022
ISBN 978-90-825171-5-6
360 pags.,  307 figs.
A5 formaat paperback
450 g
22,00 €